De heer / Monsieur
Mevrouw / Madame
 
 
 
Bevestigd bij deze zijn/haar akkoord en toepassing door hem/haar met/van het op de website van de vereniging geannonceerde charter reglement en tevens zijn/haar akkoord met het gebruik van het briefhoofd als toepassing als handtekening.

Confirme par ceci son accord et l'application par lui /elle même avec les règlements de la charte annoncé sur le site Web de l'association, ainsi que
l'accord avec l'utilisation de l'en-tête comme signature de lui/elle même.
Verlaat deze pagina
Quitter ce page
Juffrouw / Mademoiselle
Voornaam /Prénom
Straatnaam / Rue
Postcode / Code postale
Gemeente / Commune
Emailadres / Adresse email
Familienaam / Nom de famille
DEMANDE DE PARTICIPATION AU CHARTE 
AANVRAAG CHARTER DEELNAME
Verlaat deze pagina