Evenementen
Shows
Fokkers
Charter
Puppies
Dekreuen
Linken
Presentatie
Bestuur
Statuten
Presentatie
Bestuur
Statuten
Lidmaatschap
Standaard
Ludiek
Tentoonstelling
Lidmaatschap
Ludiek
Home
Evenementen
Shows
Charter
Fokkers
Dekreuen
Puppies
Beschikbaar
Linken
Home
Contact
Nieuws
Contact
Standaard
BELGISCHE ENGELSE BULLDOG CLUB
CHARTER
Dubbelklik om
OO
Tentoonstelling
Nieuws
Redding
 


                                               VERBINTENIS VAN DE VERENIGING


De vereniging, zijnde de “Belgische Engelse Bulldog Club - Club Belge du Bulldog Anglais”, verder “B.E.B.C.-C.B.B.A.” genoemd, verbindt zich door middel van ondertekening van dit charter tot volgende gratis dienstverlening aan de vrijwillige ondertekenaars van het charter :


• Opname in de lijst van de charterfokkers op de website van de vereniging.

• Opname van de nesten in de link “Puppies” op de website met een tijdsduur van drie maanden.

• Vernoeming als charterfokker door de vereniging bij mondelinge contactnamen.De verbintenis wordt elk jaar stilzwijgend verlengd doch is verbreekbaar door schriftelijke opzegging door de charterfokker of wordt als door de charterfokker verbroken beschouwd bij niet betaling van zijn lidgeld (niet reageren op de oproep tot betaling binnen de bij deze oproep gebruikelijke tijdslimiet). Bij schriftelijke verbreking door de charterfokker van het charterakkoord en eventueel gelijktijdige opzegging van zijn lidmaatschap of bij verbreking van het charterakkoord door niet betaling van zijn lidgeld  kan hij (zij) enkel op zijn (haar) beslissing terugkomen of zijn (haar) nalatigheid herstellen door het indienen van een schriftelijke aanvraag tot het aangaan van een nieuw charterakkoord en eventueel hernieuwing van zijn (haar) lidmaatschap. In dit geval zal hij (zij), bij aanvaarding door de vereniging,  bovenop het verschuldigde lidgeld eveneens een evenwaardig bedrag verschuldigd zijn ter dekking van de administratieve onkosten. Een niet aanvaarding door de vereniging moet door deze niet gerechtvaardigd worden.

Definitieve schrapping uit de lijst van charterfokkers is van toepassing bij niet opname van het nest na het normale tijdsverloop van opname in de “Info Baby Dog” link van de K.M.S.H. en bij het niet naleven van de door ondertekening van het charter aangegane afspraken. De laatst vernoemd schrapping is definitief. Herziening van de definitieve schrapping ingevolge het eerst vernoemde feit kan gevraagd worden op voorwaarde van voorlegging van kopijen van voor de fokker gunstig luidende uitspraken door de Kynologische Raad van de K.M.S.H.

                                           VERBINTENIS VAN DE CHARTERFOKKER

Door ondertekening van onderhavig document verbindt de fokker zich tot naleving van alle voorwaarden in het charter opgesomd.

                                         VERPLICHTINGEN VAN DE CHARTERFOKKER

1) In België woonachtig en lid van de vereniging zijn.

2) Een door de K.M.S.H. toegekende kennelnaam voeren. Kopij van deze toekenning voorafgaand te verstrekken.

3) Fokken met honden, beantwoordend aan de K.M.S.H. fokvoorschriften (namelijk fokken met honden dragers van stambomen  door de K.K.U.S.H. en de F.C.I. erkent - fokken met teven welke minstens 15 maanden oud zijn - fokken met reuen die minstens 12 maanden oud zijn - teven die de leeftijd van 10 jaar overschreden hebben  niet meer gebruiken in de fok  BEPERKEND REGLEMENT in hoofde van de B.E.B.C. : Teven welke de leeftijd van 7 jaar overschreden hebben niet meer gebruiken in de fok - het aantal nesten per teef beperken tot 2 nesten per twee jaar, dit laat de fokker toe zelf de meest geschikte tijdperken te kiezen, door bijvoorbeeld 2 opeenvolgende nesten met één jaar rusttijd, hetzij 1 nest per jaar - fokcombinaties  tussen bloedverwanten, broer/zuster _ vader/dochter _ moeder/zoon, zijn verboden) die beide minstens één homologerende uitslag van het predicaat “Zeer Goed” verkregen hebben op een officiële tentoonstelling. Kopijen van deze beide onderscheidenlijke certificaten verstrekken.
4) Fokken met maximum twee erkende rassen.


            Deze verbintenis krijgt kracht van toepassing door ondertekening.Naar begin pagina
Naar begin pagina