Evenementen
Shows
Fokkers
Charter
Puppies
Dekreuen
Linken
Presentatie
Bestuur
Statuten
Presentatie
Bestuur
Statuten
Lidmaatschap
Standaard
Ludiek
Tentoonstelling
Lidmaatschap
Ludiek
Home
Evenementen
Shows
Charter
Fokkers
Dekreuen
Puppies
Beschikbaar
Linken
Home
Contact
Nieuws
Contact
Standaard
BELGISCHE ENGELSE BULLDOG CLUB
CHARTER VAN KYNOLOGISCH EN ETHISCH GEDRAG
Dubbelklik om
OO
Tentoonstelling
Nieuws
Redding
Naar begin pagina
Naar begin pagina
 

VERBINTENIS VAN DE VERENIGING

De vereniging, zijnde de “Belgische Engelse Bulldog Club - Club Belge du Bulldog Anglais”, verder “B.E.B.C.-C.B.B.A.” genoemd, verbindt zich door middel van ondertekening van dit charter tot volgende gratis dienstverlening aan de vrijwillige ondertekenaars van het charter :

Opname in de lijst van de charterfokkers op de website van de vereniging.

Opname van de nesten in de link “Puppies” op de website met een tijdsduur van drie maanden.

Vernoeming als charterfokker door de vereniging bij mondelinge contactnamen.

De verbintenis wordt elk jaar stilzwijgend verlengd doch is verbreekbaar door schriftelijke opzegging door de charterfokker of wordt als door de charterfokker verbroken beschouwd bij niet betaling van zijn lidgeld (niet reageren op de oproep tot betaling binnen de bij deze oproep gebruikelijke tijdslimiet). Bij schriftelijke verbreking door de charterfokker van het charterakkoord en eventueel gelijktijdige opzegging van zijn lid-maatschap of bij verbreking van het charterakkoord door niet betaling van het lidgeld  kan hij (zij) enkel op zijn (haar) beslissing terugkomen of zijn (haar) nalatigheid herstellen door het indienen van een schriftelijke aanvraag tot het aangaan van een nieuw charterakkoord en eventueel hernieuwing van zijn (haar) lidmaatschap. Definitieve schrapping uit de lijst van charterfokkers is van toepassing bij het niet naleven van de door ondertekening van het charter aangegane afspraken.

VERBINTENIS VAN DE CHARTERFOKKER

Door ondertekening van onderhavig document verbindt de fokker zich tot naleving van alle hem in het charter gestelde verplichtingen, namelijk:

In België woonachtig en lid van de vereniging zijn.

Een door de K.M.S.H. toegekende kennelnaam voeren en kopij van deze toekenning voorafgaand verstrekt hebben.

Fokken met honden beantwoordend aan alle K.M.S.H. fokreglementen (namelijk fokken met honden dragers van stambomen  door de K.K.U.S.H. en de F.C.I. erkent).

Enkel fokken met honden van de K.M.S.H. stamboomcombinaties 1 en 2.

BEPERKEND REGLEMENT in hoofde van het charter van de B.E.B.C. :

Teven worden na hun derde nest uitgesloten van vernoeming in de puppy link van de verenigingswebsite en hun eigenaar zal bij een aangifte van een vierde nest definitief (zonder mogelijkheid van herziening van middel van een nieuwe charter deelnameaanvraag) uitgesloten worden als charterfokker.
Dekreuen moeten minstens één (1) gehomologeerde uitslag met het predicaat “Uitmuntend” (verkregen op een officieel erkende tentoonstelling) voorleggen.
Fokteven moeten minstens twee (2) gehomologeerde uitslagen met het predicaat “Zeer Goed” (verkregen op officieel erkende tentoonstellingen onder twee (2) verschillende keurmeesters) voorleggen.
Kopijen van alle mogelijke onderscheidenlijke certificaten (bewijsstukken van het voeren van de type 1 en/of 2 combinaties vermeld op de respectievelijke stambomen evenals de bewijsstukken van de bekomen vereiste gehomologeerde uitslagen), moeten per kerende aan de vereniging verstrekt worden.
Het aantal nesten per teef beperken tot één (1) nest per jaar (dit laat de fokker toe zelf het meest geschikte tijdperk te kiezen).

Fokcombinaties  tussen bloedverwanten : broer/zuster - vader/dochter - moeder/zoon zijn verboden.

Fokken met maximum twee erkende rassen.
DEZE VERBINTENIS TREED IN VOEGE VANAF DE DATUM VAN AANVAARDING VAN DE CONDITIES
DE AANGESLOTEN FOKKERS WORDEN VERMELD IN DE LINK "FOKKERS" "