NESTAANGIFTE
Mijnheer
Mevrouw
Juffrouw
Familienaam
Telefoon of GSM
E-mail

Eigenaar van volgende kennelnaam
Eigenaar van volgende kennelnaam
Verzoekt in zijn/haar hoedanigheid van lid opname van de details van onderstaand nest
Kennelnaam teef
Naam teef
Kennelnaam reu
Naam reu
Geboortedatum
Aantal reuen
Aantal teven
Indien U  geen ontvangstbevestiging ontvangt binnen de  twee dagen gelieve dan contact op te nemen met de vereniging via E-mail
Bewijsstukken van de bekomen uitslagen
(minstens ZEER GOED op een tentoonstelling of een keuringsdag van de KMSH)
van beide ouderdieren moet per E-mail voorgelegt worden.

Foto's van beide ouderdieren eveneens voor te legen per E-mail.
 
Bewerking verlaten