Mijnheer
Mevrouw
Juffrouw
Familienaam
Telefoon
E-mail

Eigenaar van volgende kennelnaam
Eigenaar van volgende kennelnaam
Verzoekt opname van de details van onderstaand nest
Kennelnaam teef
Naam teef
Kennelnaam reu
Naam reu
Geboortedatum
Aantal reuen
Aantal teven
Indien U  geen ontvangstbevestiging ontvangt binnen de  twee dagen gelieve dan contact op te nemen met de vereniging via E-mail
Bewijsstukken van de bekomen uitslagen
(minstens UITMUNTEND voor de REU en 2 maal ZEER GOED voor de teef op een tentoonstelling of een keuringsdag van de KMSH)
van beide ouderdieren moet per E-mail voorgelegt worden.

Foto's van beide ouderdieren eveneens voor te legen per E-mail
 
Bewerking verlaten
NESTAANGIFTE