MEVROUW

JUFFROUW

NAAM

VOORNAAM

MIJNHEER

HUISNUMMER

BUSNUMMER

POSTCODE

GEMEENTE

TELEFOON

EMAIL

ADRES

Verlaat de pagina

AANVRAAG TOETREDING TOT CHARTERTITEL

KENNELNAAM

Stelt bij deze zijn kandidatuur tot toetreding tot de charterovereenkomsten.

Hij (zij) bevestigd dat een kopij van zijn (haar) K.M.S.H. kennelnaam

toelating door hem (haar) per Email zal bezorgd worden.  .

Double click to edit

Indien U nog geen ontvangstbevestiging ontvangen hebt twee dagen na de indiening van uw aanvraag en de verzending per Email van uw K.M.S.H. kennelnaam toelating, neem dan contact met de vereniging via haar Emailadres.