BESTUUR  ­-  DIRECTION
VOORZITTER - PRESIDENT
Dhr/Mr SCHOONEYT
SECRETARIS - SECRETAIRE
Mevr/Mme ROBYNS
PENNINGMEESTER - TRESORIER
Mandaat onbezet omwille ontslagname van functionaris
COMMISSARIS - COMMISSAIRE
Mevr/Mme AHN
ONDERVOORZITTER - VICE-PRESIDENT
Mevr/Mme IMPENS
COMMISSARIS - COMMISSAIRE
Mevr/Mme VERMEIRE

Al de bestuursleden zijn bereikbaar via hun aan te toetsen emaillink.
Indien opportuun geacht kunnen zij eventueel hun telefoonnummer verstrekken.
De onderstaande emaillink is enkel beschikbaar voor volgende contacten :

Tous les membres du conseil peuvent être contactés via leur lien e-mail.
S'ils le jugent approprié, ils peuvent fournir leur numéro de téléphone.
Le lien e-mail ci-dessous n'est disponible que pour les contacts suivants :


Inschrijvingen op voornamelijk kynologische manifestaties
Bevestigingen van betalingen    

Inscriptions sur des manifestations principalement canines
Confirmation de paiement
VERLAAT DE PAGINA
QUITTER LA PAGE