Mevrouw - Madame
Mijnheer - Monsieur
NAAM - NOM
VOORNAAM - PRENOM
ADRES - ADRESSE
HUIS & BUSNUMMER - NUMERO DE LA MAISON & BOITE AU LETTRES
POSTNUMMER - CODE POSTALE
GEMEENTE - COMMUNE
TELEFOON - TELEPHONE
EMAIL
VRAAGT AANSLUITING BIJ HET CHARTERGEBEUREN EN VERKLAARD DE REGLEMENTERING EN DE TOEPASSING ERVAN STRIKT TE ZULLEN TOEPASSEN IN DE FOK.
DE KOPIJEN VAN DE  VEREISTE DOCUMENTEN ZIJN PER EMAIL TE VERZENDEN NAAR DE VERENIGING.

DEMANDE L'ADMISSION A LA PROCEDURE DE LA CHARTE ET DECLARE APPLIQUER STRICTEMENT LE REGLEMENT ET L'APPLICATION EN ELEVAGE.
LES COPIES DES DOCUMENTS REQUIS DOIVENT ETRE ENVOYEES A L'ASSOCIATION PAR COURRIEL.
BEVESTIGING VAN ONTVANGST BEKOMT U TWEE WERKDAGEN NA HET INDIENENN VAN  UW AANVRAAG.

UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION EST REÇU DEUX JOURS OUVRABLES APRÈS LA SOUMISSION DE VOTRE DEMANDE.
VERLAAT DE PAGINA
QUITTER LA PAGE


       AANVRAAG CHARTER DEELNAME - DEMANDE DE PARTICIPATION A LA CHARTE