CHARTER
De vereniging, zijnde de “Belgische Engelse Bulldog Club – Club Belge du Bulldog Anglais”, verder “B.E.B.C./C.B.B.A.” genoemd, verbindt zich  tot volgende gratis dienstverlening aan de vrijwillige aanvaarders van het charter :

• Opname in de lijst van de charterfokkers op de website van de vereniging.

• Opname van de nesten in de link “Puppies” op de website met een tijdsduur van drie maanden.

• Vernoeming als charterfokker door de vereniging bij mondelinge contactnamen.

De aanvaarding wordt elk jaar stilzwijgend verlengd doch is verbreekbaar door schriftelijke opzegging door de charterfokker of wordt als door de charterfokker verbroken beschouwd bij niet betaling van zijn lidgeld (niet reageren op de oproep tot betaling binnen de bij deze oproep gebruikelijke tijdslimiet). Bij schriftelijke verbreking door de charterfokker van de charteraanvaarding en eventueel gelijktijdige opzegging van zijn lidmaatschap of bij verbreking van de charteraanvaarding door niet betaling van zijn lidgeld  kan hij (zij) enkel op zijn (haar) beslissing terugkomen of zijn (haar) nalatigheid herstellen door het indienen van een digitale schriftelijke aanvraag tot het aangaan van een nieuw charteraanvaarding en eventueel hernieuwing van zijn (haar) lidmaatschap. Definitieve schrapping uit de lijst van charterfokkers is van toepassing bij het niet naleven van de door aanvaarding  aangegane afspraken.

VERBREKING VAN DE CHARTER OVEREENKOMST STELT ZICH EVENEENS BIJ SCHORSING OF UITSLUITING INGEVOLGE  BESLISSINGEN  VAN HOGERE INSTANTIES TENGEVOLGE VAN  KYNOLOGISCHE MALVERSATIES.

VERBINTENIS VAN DE CHARTERFOKKER

Door middel van digitaal aanvaarding met onderstaande verbinding van de chartervoorwaarden verbind de fokker zich tot naleving van alle hem in het charter gestelde verplihtingen, namelijk:
                                   
1) In België woonachtig en lid van de vereniging zijn.

2) Een door de K.M.S.H. toegekende kennelnaam voeren. Kopij van deze toekenning voorafgaand verstrekt hebben.

3) Fokken met honden, beantwoordend aan alle K.M.S.H. fokreglementen (namelijk fokken met honden dragers van stambomen  door de K.K.U.S.H. en de F.C.I. erkent. Vanaf invoering door de K.M.S.H. van de toepasselijke reglementering enkel fokken met honden van de combinaties 1 en 2.

BEPERKEND REGLEMENT in hoofde van het charter van de B.E.B.C. :

Teven worden na hun derde nest uitgesloten van vernoeming in de puppy link van de verenigingswebsite en hun eigenaar zal bij een aangifte van een vierde nest definitief, zonder mogelijkheid van herziening door middel van een nieuwe charter deelnameaanvraag, uitgesloten worden als charterfokker. Dekreuen moeten minsten één (1) gehomologeerde uitslag met het predikaat "Uitmuntend", verkregen op een officieel erkende tentoonstelling, voorleggen. Fokteven moeten minstens twee (2) gehomologeerde uitslagen met het predicaat "Zeer Goed", verkregen op officieel erkende tentoonstellingen onder twee (2) verschillende keurmeesters voorleggen. Kopijen van alle mogelijke onderscheidenlijke certificaten (bewijsstukken van het voeren van de type 1 en/of 2 combinaties, vermeld op de respectievelijke stambomen evenals de bewijsstukken de bekomen vereiste gehomologeerde uitslagen bewijzend), moeten per kerende aan de vereniging verstrekt worden.  Het aantal nesten per teef beperken tot 1 nest per jaar, dit laat de fokker toe zelf het meest geschikte tijdperk te kiezen, – fokcombinaties  tussen bloedverwanten, broer/zuster - vader/dochter - moeder/zoon, zijn verboden.

4) Fokken met maximum twee erkende rassen.

Deze verbintenis krijgt kracht van toepassing vanaf de datum van aanvaarding (of door de plaats gegrepen hebbende aanvaarding van een voorgaande charterakkoord)


INDIEN  U INTERESSE HEBT OM CHARTERFOKKER TE WORDEN VERZOEKEN WIJ U VIA ONDERSTAANDE LINK (AANVAARDING)  CONTACT MET DE VERENIGING OP TE NEMEN.
DE VOORTSCHRIJDENDE DIGITALISERING VAN GEGEVENS EN DATA ZIJN DE REDEN VAN HET AFSCHAFFEN VAN DE VORIG GEBRUIKTE PAPIEREN CHARTEROVEREENKOMSTEN.
Naar begin pagina
 
VERBINTENIS VAN DE VERENIGING

Naar overzicht

AANVAARDING


Naar begin pagina