DETAIL INLICHTINGEN - INFORMATIONS DETAILLEES - DETAIL INFORMATION

DATUM - DATE - DATE
PLAATS - ENDROIT - PLACESTART DER KEURINGEN - DEBUT DES JUGEMENTS - START OF JUDGEMENTSOPENING DER DEUREN - OUVERTURE DES PORTES - OPENING OF THE DOORS


KEURMEESTER - JUGE - JUDGE
 
UW DEELNEMINGSNUMMERS WORDEN U ENKELE DAGEN VOOR DE SHOW PER EMAIL BEZORGD.
UW CATALOOG EN RINGNUMMER WORDEN U AAN DE INGANG BEZORGD BIJ VOORLEGGING VAN UW DEELNEMINGSNUMMER.

VOS NUMÉROS DE PARTICIPATION SERONT ENVOYÉS PAR COURRIEL QUELQUES JOURS AVANT LE SHOW.
VOTRE CATALOGUE ET NUMERO DU RING VOUS SERONT REMIS A L'ENTREE SUR PRÉSENTATION DE VOTRE NUMERO DE PARTICIPATION.

YOUR PARTICIPATION NUMBERS WILL BE DELIVERED BY EMAIL A FEW DAYS BEFORE THE SHOW.
YOUR CATALOG AND RING NUMBER WILL BE DELIVERED TO YOU AT THE ENTRANCE ON presentation of your PARTICIPATION NUMBER.
INSCHRIJVINGEN EN EVENTUELE TUSSENKOMSTEN IN PROMOTING ZIJN VERWEZENLIJKBAAR VIA ONDERSTAANDE LINKEN EN BIJGAANDE INLICHTINGEN.

LES INSCRIPTIONS ET TOUTE INTERVENTION DE PROMOTION SONT DISPONIBLES VIA LES LIENS CI-DESSOUS ET LES INFORMATIONS JOINTES.

REGISTRATIONS AND ANY INTERVENTIONS IN PROMOTING ARE AVAILABLE THROUGH THE LINKS BELOW AND THE INFORMATION ATTACHED.
INSCHRIJVING
ENREGISTREMENT
REGISTRATION
SPONSORING
PARRAINAGE
SPONSORING
VERLAAT PAGINA
QUITER LA PAGE
LEAVE THE PAGE

GELIEVE DE INSCHRIJVINGEN EN HUN BETALINGEN GELIJKTIJDIG TE VERRICHTEN.
Het niet binnen de 2 werkdagen op de rekening van de vereniging verschijnen van de
verschuldigde bedragen ontbinden de aangegane overeenkomsten.

VEUILLEZ EFFECTUER LES INSCRIPTIONS ET LEURS PAIEMENTS SIMULTANÉMENT.
A défaut de se présenter sur le compte de l'association dans les 2 jours ouvrés suivant
les sommes dues dissolvent les accords conclus.

PLEASE MAKE THE SUBSCRIPTIONS AND THEIR PAYMENTS SIMULTANEOUSLY.
Failure to appear on the account of the association within 2 working days of the
amounts due dissolve the agreements entered into.

Betalingen te vereffenen op rekeningnummer
Paiements à régler sur le numéro de compte
Payments to be settled on account number

BE29 7509 3743 7464

Ten name van
Au nom de
In the name of

BEBC, WALLESTRAAT 61, 9506 WAARBEKE
27 feruari 2022
Provinciaal domein De Gavers
Lokaal De Doos
Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsberen
Kevin Davis (UK)
10 uur
11 uur