Mijnheer I Monsieur I Mister
Double click to edit
Mevrouw I Madame I Madam
Jongeheer I Jeunehome I Young sire
Juffrouw I Mademoiselle I Miss
NAAM-NOM-NAME
VOORNAAM-PRENOM-FIRST NAME
GEBOORTEDATUM-DATE DE NAISSANCE-DATE OF BIRTH
ADRES-ADRESSE-ADDRESS
HUISNUMMER-NUMERO DE MAISON-HOUSE NUMBER
GEMEENTE-COMMUNE-TOWNSHIP
GEMEENTENUMMER-NUMERO MUNICIPAL-MUNICIPAL NUMBER
TELEFOONNUMMER-NUMERO DE TELEPHONE-PHONE NUMBER
EMAIL
LAND-PAYS-COUNTRY
VRAAGT HET LIDMAATSCHAP AAN

DEMANDE D'ADHÉSION
GELIEVE UW BETALING TE STORTEN OP ONDERSTAAND REKENINGNUMMER
VEUILLEZ DÉPOSER VOTRE PAIEMENT AU COMPTE BANCAIRE CI-DESSOUS

BE05 0013 5196 4475

TEN NAME EN ADRES VAN
AU NOM ET ADRESSE DE

BEBC
RUE FORESSE 342
5300 SCLAYN
GELIEVE DE BETALING VAN UW AAVRAAG GELIJKTIJDIG MET DE
AANVRAAG TE VERRICHTEN.
BETALINGEN WELKE TWEE WERKDAGEN NA DE AANVRAAG NIET OP ONZE BANKREKENING VERSCHENEN ZIJN ANNULEREN DE OVEREENKOMST.

VEUILLEZ EFFECTUER LE PAIEMENT DE VOTRE DEMANDE LE MEME TEMPS QUE  LA DEMANDE.
LES PAIEMENTS NE FIGURANT PAS SUR NOTRE COMPTE BANCAIRE DEUX JOURS OUVRABLES APRES LA DEMANDE ANNULE LE CONTRAT.
BEVESTIGING VAN ONTVANGST BEKOMT U TWEE WERKDAGEN NA HET VERSCHIJNEN VAN  UW BETALING OP ONS BANKREKENING UITREKSEL.

VOUS RECEVREZ LA CONFIRMATION DE RECEPTION DEUX JOURS OUVRABLES APRES L'APPARITION DE VOTRE PAIEMENT SUR NOTRE COMPTE BANCAIRE.
VERLAAT DE PAGINA
QUITTER LA PAGE


GEMEENTE-COMMUNE-TOWNSHIP