LIDMAATSCHAPSAANVRAAG

MIJNHEER

MEVROUW

JUFFROUW

NAAM

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

GEBOORTEPLAATS

Schrijft zich in als kandidaat aan             30 euro per jaar tijdens het 1° kwartaal
Of als kandidaat voor                               
20 euro per jaar tijdens het 2° kwartaal
Of als kandidaat voor                               
10 euro per jaar tijdens het 3° kwartaal
                                                             
                                                                                                                                                                 
Met een lidmaatschap ingaand voor de resterende totaliteit van zijn/haar ingangsjaar                                         

Verstrekt verder volgende INLICHTINGEN

ADRES

HUISNUMMER

BUSNUMMER

POSTCODE

GEMEENTE

LAND

TELEFOON

EMAIL

 

Indien  U  geen  ontvangstbevestiging moest  bekomen  hebben  binnen de twee dagen volgend op uw doorgezonden aanvraag, contacteer dan de vereniging via haar email.      

Verlaat de pagina