Double click to edit

Double click to edit

MIJNHEER

MEVROUW

JUFFROUW

NAAM

VOORNAAM

ADRES

HUISNUMMER + EVENTUEEL BUSNUMMER

POSTCODE

GEMEENTE

LAND

TELEFOON

TELEFOON

EMAIL

Schrijft zich in op het evenement en schrijft indien vereist het gevraagde bedrag tot deelname over naar  de in de berichtgeving opgegeven bankrekening.

Indien U als inschrijver geen ontvangstbevestiging bekomt binnen de twee dagen volgend op uw inschrijving, contacteer de vereniging of de inrichter om inlichtingen dien aangaande te bekomen U zal antwoord ontvangen via de verenigings-email of de inrichters-email. Alle binnenkomende inschrijvingen worden bij ontvangst immers eveneens aan de inrichter doorgezonden.

Verlaat de pagina