Mijnheer I Monsieur I Mister
Mevrouw I Madame I madam
Jongeheer I Jeunehome I Young sire
Juffrouw I Mademoiselle I Miss
NAAM-NOM-NAME
VOORNAAM-PRENOM-FIRST NAME
GEBOORTEDATUM-DATE DE NAISSANCE-DATE OF BIRTH
ADRES-ADRESSE-ADDRESS
HUIS & BUSNUMMER-NUMERO DE MAISON & BOITE AUX LETTRES-HOUSE & MAILBOX  NUMBER
POSTNUMMER-NUMERO MUNICIPAL-MUNICIPAL NUMBER
GEMEENTE-COMMUNE-TOWNSHIP
LAND-PAYS-COUNTRY
TELEFOONNUMMER-NUMERO DE TELEPHONE-PHONE NUMBER
EMAIL-COURRIEL-EMAIL
SCHRIJFT ZIJN BULLDOG IN MET VOLGENDE GEGEVENS
ENREGISTREZ SON BULLDOG AVEC LES DÉTAILS SUIVANTS
REGISTER HIS BULLDOG WITH THE FOLLOWING DETAILS
NAAM OP STAMBOOM-NOM AU PEDIGREE-PEDIGREE NAME
STAMBOOMNUMMER & INDEXCODE-NUMÉRO DE PEDIGREE ET CODE D'INDICE-PEDIGREE NUMBER & INDEX CODE-
CHIP-PUCE-CHIP
GEBOORTEDATUM-DATE DE NAISSANCE-DATE OF BIRTH
VADER-PERE-FATHER
MOEDER-MERE-MOTHER
FOKKER-ELEVEUR-BREEDER
EIGENAAR-PROPRIETAIRE-OWNER
HANDLER-MANIPULATEUR(RICE)-HANDLER
 
 

GELIEVE DE BETALING VAN UW INSCHRIJVING GELIJKTIJDIG MET DE VERZENDING TE VERRICHTEN.
BETALINGEN WELKE TWEE WERKDAGEN NA DE AANVRAAG NIET OP ONZE BANKREKENING VERSCHENEN ZIJN
ANNULEREN DE INSCHRIJVING.

VEUILLEZ EFFECTUER LE PAIEMENT DE VOTRE INSCRIPTION LE MEME TEMPS QUE VOUS L'ENVOYEZ.
LES PAIEMENTS NE FIGURANT PAS SUR NOTRE COMPTE BANCAIRE DEUX JOURS OUVRABLES APRES L'INSCRIPTION
ANNULE L'INSCRIPTION.

PLEASE PAY YOUR REGISTRATION AT THE SAME TIME THAT YOU SEND HEM.
PAYMENTS WHICH HAVE NOT APPEARED ON OUR BANK ACCOUNT TWO WORKING DAYS AFTER THE APPLICATION CANCEL THE REGISTRATION.
GELIEVE UW BETALING TE STORTEN OP ONDERSTAAND REKENINGNUMMER
VEUILLEZ DÉPOSER VOTRE PAIEMENT AU COMPTE BANCAIRE CI-DESSOUS
PLEASE DEPOSIT YOUR PAYMENT TO THE ACCOUNT NUMBER BELOW

BE05 0013 5196 4475

TEN NAME EN ADRES VAN
AU NOM ET ADRESSE DE
IN THE NAME AND ADDRESS OF

BEBC
RUE FORESSE 342
5300 SCLAYN
BEVESTIGING VAN ONTVANGST BEKOMT U TWEE WERKDAGEN NA HET VERSCHIJNEN VAN  UW BETALING OP ONS BANKREKENING UITREKSEL.

VOUS RECEVREZ LA CONFIRMATION DE RECEPTION DEUX JOURS OUVRABLES APRES L'APPARITION DE VOTRE PAIEMENT SUR NOTRE COMPTE BANCAIRE.

CONFIRMATION OF RECEIPT YOU WILL RECEIVE TWO BUSINESS DAYS AFTER YOUR PAYMENT APPEARS ON
OUR BANK ACCOUNT STATEMENT.
VERLAAT DE PAGINA
QUITTER LA PAGEIN 1 VAN DE IN DE "TENTOONSTELLINGSKLASSEN" GENOEMDE KLASSE IN
DANS 1 DES CLASSES FIGURANT DANS LE "FICHE DES CLASSES"
IN 1 OF THE CLASSES LISTED IN THE "EXHIBITION CLASSES LIST"
KLASSE OF EREPLAATS
CLASSE OU PLACE D'HONNEUR
CLASS OR PLACE OF HONOR
GESLACHT EVENTUEEL
SEXE EVENTUELE
GENDER IF POSSIBLE